PRIVACYBELEID

1. Overzicht gegevensbescherming
Algemeen


Het volgende biedt een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid hieronder.

2. Algemene informatie en verplichte informatie
Kennisgeving i.v.m. de partij die verantwoordelijk is voor deze website


De partij die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking op deze website is:

Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.
Oxfordstraße 8
53111 Bonn
Duitsland

Telefoon: +49 228 94499-415
E-mail: info@osa-abrasives.org

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of gezamenlijk met anderen beslist over de doelen en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

SSL- of TLS-versleuteling
Deze website maakt gebruik van SSL of TLS versleuteling voor de veiligheid en om de overdracht te beschermen van vertrouwelijke inhoud zoals de vragen die u naar ons, als site operator stuurt. U herkent een versleutelde verbinding in de adresregel van uw browser als deze van “http://” naar “https://” verandert en als er een sloticoontje wordt getoond in de adresbalk van uw browser.

Als een SSL of TLS versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies


De ledenzone op onze webpagina’s gebruikt cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen om onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door onze browser worden opgeslagen.

De cookie die wij gebruiken, is een zogenoemde “session cookie.” Ze worden na uw bezoek automatisch gewist.

U kan uw browser zo configureren dat hij u informeert over het gebruik van cookies zodat u telkens kunt beslissen of u een cookie al dan niet aanvaardt. Of uw browser kan zo worden geconfigureerd dat hij cookies in bepaalde omstandigheden automatisch aanvaardt of ze altijd afwijst, of cookies automatisch wist als u de browser afsluit. Het uitschakelen van cookies kan de werking van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken, of om de ledenzone te voorzien, worden opgeslagen volgens Art. 6 paragraaf 1f van de GDPR. De operator van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies zodat hij een optimale service, zonder technische fouten kan leveren. Als er ook andere cookies (zoals cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in dit privacybeleid.

Contactformulier
Als u ons vragen stuurt met het contactformulier, zullen we de gegevens die u op het formulier hebt ingevuld verzamelen, met inbegrip van de contactgegevens die u doorgeeft, om uw vraag en verdere vragen te beantwoorden. We delen deze informatie niet zonder uw toelating.

We zullen daarom alle gegevens die u op het contactformulier invult alleen met uw toestemming verwerken, volgens Art. 6 (1)(a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail met een verzoek daartoe is voldoende. De gegevens die we verwerkt hebben voor we uw verzoek ontvingen, mogen nog altijd wettelijk verwerkt worden.

We houden de gegevens die u op het contactformulier invult bij tot u vraagt om ze te verwijderen, u uw toestemming voor de opslag intrekt, of als het doel voor het opslaan niet meer bestaat (bijv. nadat we op uw verzoek zijn ingegaan). Alle verplichte wettelijke voorschriften, vooral die in verband met verplichte bewaartermijnen van gegevens, blijven onverminderd van kracht door deze bepaling.

4. Plugins en tools

YouTube


Onze website gebruikt plugins van YouTube, dat uitgebaat wordt door Google. De operator van de pagina’s is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VSA.

Als u een van onze pagina’s met een YouTube plugin bezoekt, wordt er een verbinding naar de servers van YouTube gemaakt. Hier wordt de server van YouTube ingelicht over de pagina’s die u bezocht hebt.

Als u ingelogd bent op uw YouTube account, geeft YouTube u de mogelijkheid om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kan dat verhinderen door uit te loggen van uw YouTube account.

YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dat is een geldig belang volgens Art. 6 (1) (f) GDPR.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

5. Opslag van logbestanden


Binnen onze hosting worden gegevens opgeslagen in logbestanden telkens als de website bezocht wordt. De gegevens worden door de hoster gebruikt om het bedrijf te beveiligen en om aanvallen op de website te analyseren. Deze gegevens worden niet voor marketingdoeleinden geëvalueerd. De gegevens worden na 3 dagen gewist. De volgende gegevens worden opgeslagen:

  • IP-adres
  • Datum en tijdstip van het verzoek
  • Tijdszone, anders dan GMT
  • Inhoud van de website
  • Status van de toegang (HTTP status)
  • Doorgegeven gegevensvolume
  • De website van waar u op onze website kwam
  • Internetbrowser
  • Besturingssysteem
  • Taal en versie van de browser

6. Slotbepalingen: rechten van de gebruiker, verwijderen van gegevens


U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we wanneer dan ook over u hebben bijgehouden; deze informatie is gratis. U hebt het recht om onjuiste informatie te corrigeren en het gebruik van persoonsgegevens te beperken of deze te verwijderen.

Als uw verzoek niet in strijd is met de wettelijke verpichting om gegevens op te slaan (bijv. gegevensbewaring), hebt u recht op verwijdering van uw gegevens. Gegevens die wij hebben opgeslagen, worden verwijderd als ze niet meer nodig zijn voor hun doel en als ze niet onder de wettelijke bewaartermijn vallen.

Gebruikers van deze website mogen hun bezwaarrecht uitoefenen en mogen bezwaar aantekenen tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.