JURIDISCHE INFORMATIE

Informatie overeenkomstig artikel 55, lid 2, van RStV:
Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen e. V.
Oxfordstraße 8
53111 Bonn
Duitsland
Tel. +49 (0)228 / 9 44 99 – 415
Fax +49 (0)228 / 9 44 99 – 728
E-mail: info(at)osa-abrasives.org

Bevoegde vertegenwoordigers:
Dhr. Gunnar Grecksch, Algemeen Directeur
Dhr. Norbert Texler, Voorzitter
Adres: zie hierboven

Register van verenigingen:
Griffie rechtbank: Lokale rechtbank Bonn
Registernr.: VR7748

Identificatienummer voor de belasting over de toegevoegde waarde (BTW): DE225025822

Verantwoordelijk voor de inhoud acc. to deel 55 para. 2 German Federal Broadcasting Agreement (RstV):

Dhr. Gunnar Grecksch
Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.
Oxfordstraße 8
53111 Bonn
Duitsland

Aansprakelijkheid voor de inhoud
Als aanbieder van diensten zijn wij aansprakelijk voor de eigen inhoud van deze websites volgens deel 7, lid 1 van de Duitse Telemediawet (TMG). Volgens deel 8 tot 10 van de Duitse Telemediawet (TMG) zijn dienstverleners echter niet verplicht om ingediende of opgeslagen informatie permanent te bewaken of naar bewijzen die duiden op illegale activiteiten te zoeken.

Wettelijke verplichtingen tot het verwijderen van informatie of het blokkeren van het gebruik van informatie blijven onbetwistbaar. Aansprakelijkheid is in dit geval alleen mogelijk op het moment dat er kennis is van een specifieke wetsovertreding. Illegale inhoud wordt onmiddellijk verwijderd op het moment dat wij hiervan kennis krijgen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites en kunnen daarom niet instaan voor de inhoud ervan. Aanbieders of beheerders van gelinkte websites zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen inhoud.

De gelinkte websites werden ten tijde van het plaatsen van de link gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud werd op het moment van het plaatsen van de link niet herkend. Een permanente inhoudelijke bewaking van de gelinkte websites kan niet worden opgelegd zonder dat er redelijke aanwijzingen zijn dat er sprake is van een wetsovertreding. Illegale links worden onmiddellijk verwijderd op het moment dat we er kennis van nemen.

Auteursrecht
Inhoud en compilaties die door de providers op deze websites worden gepubliceerd, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de reproductie, bewerking, verspreiding en het gebruik van elke vorm van gebruik buiten het toepassingsgebied van het auteursrecht is een schriftelijke toestemming van de auteur of de opdrachtgever vereist. Downloads en kopieën van deze websites zijn alleen toegestaan voor privégebruik.
Commercieel gebruik van onze inhoud zonder toestemming van de auteur is verboden.

Auteurswetten van derden worden gerespecteerd zolang de inhoud van deze websites niet afkomstig is van de aanbieder. Bijdragen van derden op deze site worden als zodanig aangegeven. Indien u echter inbreuken op het auteursrecht opmerkt, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Dergelijke inhoud zal onmiddellijk worden verwijderd.