Het oSa-merk – het symbool voor uw veiligheid

Achter het merk oSa® zit een streng registratie- en controlesysteem voor alle fabrikanten om het risico op letsel voor u als gebruiker zo laag mogelijk te houden. Verplichte fabrieksinspecties door onafhankelijke deskundigen en het bewijs van een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem zijn verplichte voorwaarden voor lidmaatschap. Elk lid verbindt zich ertoe toezicht te houden op het volledige productieproces en productiegerelateerde productiecontroles uit te voeren in overeenstemming met de EN-normen. Producten van oSa-leden zijn traceerbaar. De oSa® -markering op slijpgereedschap biedt zowel maximale veiligheid bij het snijden en slijpen als een duidelijke oriëntatie bij de aankoopbeslissing. Als het vermijden van onnodige risico’s als gebruiker van slijpgereedschappen voor u belangrijk is, dan moet het oSa-veiligheidssymbool dat u gebruikt ook aanwezig zijn.