Procedures voor de aanvraag tot toelating als oSa-lid

Leden van oSa kunnen wereldwijd gevestigde bedrijven worden, die slijpgereedschappen uit kunstmatige slijpmiddelen (bijv. korund, siliciumcarbide, keramische korrel, zirkoonkorund, diamant of kubisch boornitride – CBN) vervaardigen en verkopen. 

Veiligheidsvoorschriften gebaseerd op EN-veiligheidsnormen. Als u geïnteresseerd bent in het indienen van een aanvraag, stuur ons dan de volgende documenten:

 
Aanvraagformulier,
formulier hier downloaden:  PDF/Word, onderteken en lever de vereiste bewijzen en bijlagen bij het aanvraagformulier:

Tabellen “Toepassingsgebied van oSa-producten”:

Ter voorbereiding van de tests moet de aanvrager de “Scope of oSa products” bij het aanvraagformulier vermelden. 

De testresultaten van het ontwerp moeten voor onderzoek naar oSa worden gestuurd. Aanvullende vereisten zijn een ondertekende kopie van het statuut (voor juridische doeleinden hebben wij de Duitse versie en een ondertekende kopie van de gebruiksvoorwaarden nodig). 

Productcatalogus naar info@oSa-abrasives.org: Op basis van de productcatalogus selecteert oSa producten die door de aanvrager naar het IFA worden gestuurd voor onderzoek (IFA: instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk van de Duitse sociale ongevallenverzekering, www.dguv.de/ifa). Sinds de oprichting werkt oSa samen met het IFA als erkend en onafhankelijk testinstituut. Er is een regelmatige uitwisseling van technische knowhow tussen de oSa en het IFA. Om redenen van gelijke behandeling en vergelijkbaarheid van de testresultaten van alle aanvragers en leden worden alle oSa-tests uitsluitend bij de IFA uitgevoerd.

Na het slagen voor de IFA-tests vindt een inspectie van de fabriek plaats op kosten van de aanvrager.

Na succesvolle afronding van de audit wordt de lidmaatschapsaanvraag ter beslissing voorgelegd aan het bestuur.

Na toelating tot de oSa wordt een jaarlijkse audit overeengekomen voor een periode van drie jaar. Het recht om het oSa-merk te gebruiken wordt verleend voor een periode van vijf jaar, te beginnen met de voltooiing van de derde opeenvolgende audit. Aan het eind van de vijf jaar wordt een nieuwe fabrieksinspectie uitgevoerd.